top of page

Grije, gori, daje i uništava...


Vatra je oduvijek bila dvosjekli mač.

Ako ju pravilno kontroliraš, toplo je, imaš energije, možeš skuhati nešto itd. Ako malo fulaš, vatra se može ugasiti, ili još gore, proširiti se nekontrolirano, i onda dolazimo do svakakvog kaosa i patnje. Ali Vi niste tu jer želite znati kako zaustaviti požar, tako da idemo dalje…


Ljutnja je više-manje ista priča, samo sto zna biti suptilnija.

Za vatru je potrebna bar iskra.

Za ljutnju i frustraciju potrebna je pretpostavka, očekivanje, zaključak ili uvjerenje. Može biti mala ili velika, svjesna ili podsvjesna, ali svaka je potencijalni okidač za frustraciju i ljutnju.


U sljedećem članku bit će malo više informacija o prepoznavanju i mijenjanju tih okidača, za sad ćemo se fokusirati na energetski aspekt ljutnje.Frustracija, ljutnja, agresija, otpor, sve su to varijacije na temu. Sve su tu zato da podignu razinu energije i ojačaju nas da se možemo boriti. Problem upravo u činjenici da potiču na sukob. Mijenjaju način a koji razmišljamo i potiču nas na stvaranje drame, dokazivanje, dominiranje i nanošenje boli, bilo fizičke ili emocionalne.


U suptilnijim oblicima vežu se sa strahovima i pretvaraju u pasivnu agresiju, koja zna biti još